V tednu po prvomajskih počitnicah pričnejo učenci 6. in 9. razredov s pisanjem Nacionalnega preizkusa znanja. NPZ se bo izvajal po naslednjem časovnem razporedu:

  • sreda, 4. 5. 2022 – SLJ za 6. in 9. razred
  • petek, 6. 5. 2022 – MAT za 6. in 9. razred
  • torek, 10. 5. 2022 – TJA za 6. in 9. razred

V letošnjem šolskem letu bomo s pisanjem NPZ pričeli ob 8.10, zato prosimo učence 6. in 9. razredov, da pridejo v šolo najkasneje ob 7.50 in mirno počakajo v avli šole. Ob 7.55 bodo ponje prišli nadzorni učitelji in jih odpeljali v njihove učilnice. Učenci bodo NPZ pisali v učilnicah, katerih razpored bo objavljen v šolski avli na dan pisanja NPZ-jev.

Učenci naj bodo točni, saj jim po začetku pisanja NPZ-jev, ne bo dovoljen vstop v učilnice. Pri pisanju NPZ-jev naj imajo s sabo ustrezna pisala in potrebne pripomočke, pisal »piši-briši« se ne sme uporabljati.

Učenci 7. in 8. razredov bodo imeli na dan pisanja NPZ-jev spremenjene učilnice, zato jih prosimo, da spremljajo obvestila pred tajništvom šole.

Učenci 9. razredov imajo v sredo, 4. 5. 2022, po končanih NPZ-jih naravoslovni dan, ostale dni imajo pouk po urniku. Učenci 6. razredov imajo po končanih NPZ-jih pouk po urniku.

Za več informacij se lahko obrnete na namestnico ravnateljice za izvedbo NPZ Suzano Kovše Breznik po elek. pošti suzana.kovse@obdravinji.si ali pokličete na 03/757-27-37.