Projekt VREMENSKA POSTAJA
Koordinatorici: Jana Novak Vehovar in Simona Pozeb
Člani tima:
zaposleni: Vili Kokol in Stanko Polanec
učenci: Jaša Dietinger, Zara Hlastec, Luka Kuder, Rene Školc
zunanji sodelavci: Jan Vahter in Franc Vahter
začetek: šolsko leto 2017-2018
Cilji:
– seznanitev z zgodovino vremenskih postaj
– seznanitev z aparaturami in merjenjem kazalnikov vremena
– izdelava lastne vremenske postaje
– zbiranje in obdelava podatkov
– grafična predstavitev podatkov
– objava meritev na spletni strani šole
– vključevanje učencev 8. in 9. razredov v ažurno spremljanje podatkov o vremenu
– v šolskem letu 2019/2020 so projektu sodelovali učiteljica Jana Novak Vehovar in učenki Tina Kuder ter Julija Dovečar Bremšak


Podatki iz šol. leta  2019/2020


Podatki iz šol. leta 2018/2019