Starše učencev petošolcev obveščamo, da je predviden prihod nazaj iz šole v naravi okrog 15.30.