Starše osmošolcev obveščamo, da je prihod učencev iz šole v naravi predviden v petek med 16:30 in

17. uro.