Ker je lepa pisava že od nekdaj merilo kulture vsakega posameznika, so učenci naše šole tudi letos sodelovali na festivalu lepopisja Žičke kartuzije. Namen festivala je predvsem ta, da v času računalništva in sodobnih tehnologij spodbudi otroke k samostojno in na roke lepo spisanemu izdelku, ki ima osebno noto in sporočilno vrednost.

Projekt mlade nagovarja k razmišljanju, da bo pisava zmeraj ostala ogledalo človeka. Tema letošnjega, 17. festivala lepopisja Žičke kartuzije, je bila Kartuzijanski jedilnik. Posvečena je tednu kulturne dediščine in Sloveniji kot evropski gastronomski regiji 2021.

Naši učenci so razmišljali o pisavi nekoč in danes, o procesu opismenjevanja, o pomenu lastne pisave ter vrednotah lepopisja. Ustvarili so mnogo zanimivih literarno-likovnih prispevkov, ki so od njih zahtevali veliko časa in truda. Strokovna komisija pa je izmed vseh prispelih del najboljša tudi nagradila. Z veseljem sporočamo, da so med njimi tudi dela učencev naše šole, ki so usvojili vse tri nagrade 2. triletja.

               1. mesto: Ana Lajnšček Kralj, 6. c razred

                2. mesto: Urh Juhart, 6. a razred

                3. mesto: Jošt Polegek, 6. a razred

Vsa prispela dela, ki so sodelovala na natečaju, so razstavljena v Mali galeriji Doma kulture Slovenske Konjice in vabijo k ogledu vse do naslednjega tedna. Vsi sodelujoči izdelki naših učencev pa so razstavljeni v avli naše šole in se prav tako veselijo vašega obiska.

Vsem nagrajencem in njihovim mentorjem za dosežen uspeh iskreno čestitamo.