Na OŠ Ob Dravinji v Slovenskih Konjicah smo ponosni na številne jezike, ki vsakodnevno krasijo in vedrijo hodnike in učilnice naše šole. Trenutno na šoli živi osem jezikov in kot šola smo na našo raznojezičnost zelo ponosni. Trudimo se, da imajo vsi jeziki na šoli enako vrednost in da učenci med sabo ne čutijo razlik in manjvrednosti. Vsako leto se nam na novo pridruži kar nekaj učencev iz držav naših južnih sosedov.  Trudimo se, da so učenci sprejeti, da imajo možnost govoriti tudi v svojem jeziku, istočasno pa se potrudimo, da bi se našega jezika čim prej naučili. Ponujene so jim mnoge dodatne aktivnosti.

Jezik je za sporazumevanje nekaj zelo pomembnega. Če ljudi okoli sebe ne razumemo, se ne počutimo najboljše, strah nas je in žalostni smo, saj ne vemo, kaj početi in kako se vključiti v pogovor.

Tako nekako opisujejo svoje zgodbe tudi nekateri naši učenci, ki so na našo šolo prišli iz tujega govorečega območja.

Svoje zgodbe so za nas delile Adisa, Viola in Agnesa, ki so k nam prišle iz Makedonije in Kosova.

Ostale zgodbe pa so na razstavi v avli šole.