V torek, 11. 5. 2021, smo imeli učenci osmih razredov naravoslovni dan. Po skupinah smo raziskovali Pitagorov izrek v praktičnem namenu oziroma v vsakdanjem življenju.

Dobili smo sklop petih nalog, ki smo jih reševali pet šolskih ur. Pri prvi nalogi smo morali narisati pravokotni trikotnik, nad vsako njegovo stranico pa še kvadrat. Kvadratu nad daljšo kateto smo določili središče in skozenj narisali pravokotnico ter vzporednico na hipotenuzo. Nato smo oba kvadrata izrezali  in nastali so štirje enaki štirikotniki. Vse nastale štirikotnike smo prilepili v kvadrat nad hipotenuzo in s tem dokazali, da sta kvadrata katet enaka kvadratu hipotenuze.

Pri drugi nalogi smo izmerili dolžino, širino in diagonalo šolske mize. Diagonalo smo tudi izračunali ter  tako preverili, kako natančni smo bili pri merjenju.

Tretja naloga je zahtevala računanje razdalje od naše višine do sredine table koša. Ta naloga je bila zelo poučna, saj smo videli, da je Pitagorov izrek uporaben tudi v vsakdanjem življenju.

V okviru četrte naloge smo računali Pitagorov izrek v sedmih povezanih pravokotnih trikotnikih, ker je bila dolžina odvisna od izračuna prejšnjega pravokotnega trikotnika.

Pri zadnji nalogi pa smo se naučili nekaj novega, in sicer risanje Pitagorovega drevesa. Pogledali smo videoposnetek, na katerem smo spoznali dve vrsti Pitagorovega drevesa. Ta naloga je od nas zahtevala precej časa, vendar smo se ob njej naučili veliko novega in poučnega.

Strinjali smo se, da je bil naravoslovni dan zelo ustvarjalen in poučen, saj smo na zanimiv način raziskali matematične skrivnosti, nadgradili spretnosti in veščine ter razširili uporabno znanje, ki ga potrebujemo v vsakdanjem življenju.                                                                                                                        

Iza Vipotnik, 8. b

V galeriji si lahko pogledate naše delo in zanimive izdelke.