V tednu po počitnicah pričnejo učenci 6. in 9. razredov s pisanjem Nacionalnega preizkusa znanja. NPZ se bo izvajal po naslednjem razporedu:

  • torek, 4. 5. 2021 – SLJ za 6. in 9. razred
  • četrtek, 6. 5. 2021 – MAT za 6. in 9. razred
  • ponedeljek, 10. 5. 2021 – TJA za 6. razred in ZGO za 9. razred

V letošnjem šolskem letu bomo s pisanjem NPZ pričeli ob 8.10, zato prosimo učence 6. in 9. razredov, da pridejo v šolo najkasneje ob 7.50 in mirno počakajo v avli šole. Ob 7.55 bodo ponje prišli nadzorni učitelji in jih odpeljali v njihove učilnice. Učenci pišejo NPZ do 9.10, nato nadaljujejo s poukom po urniku.

Zaradi organizacije dela bo od ponedeljka, 3. 5. 2021, do ponedeljka, 10. 5. 2021, veljal drugačen razpored učilnic za predmetno stopnjo za ves čas pouka. Učenci bodo o začasnem razporedu učilnic obveščeni preko šolskega radia, na spremembo pa jih bodo še dodatno opozorili tudi razredniki.

Dragi šestošolci in devetošolci!

Kljub temu da je za nami pestro leto, se potrudite pri pisanju NPZ in dokažite predvsem sebi, da zmorete!

Suzana Kovše Breznik