Spoštovani!
V petek, 12. 2. 2021, in v soboto, 13. 2. 2021, bodo potekali informativni dnevi v virtualni obliki, saj epidemiološka slika onemogoča izvedbo in predstavitev posameznih srednjih šol v živo.


V petek, 12. 2. 2021, devetošolci nimajo pouka. Se pa kljub temu ob 8.00 dobijo na razredni uri v zoom sobi njihove razredničarke. Skupaj bodo vstopili v spletno učilnico Poklicna orientacija – Vpis v srednjo šolo 2021/2022 (ključ poklic20), kjer se pod zavihkom »Informativni dnevi 12. 2. in 13. 2. 2021« nahajajo navodila in dostopne točke do predstavitev posameznih šol.

Predstavitve so v večini načrtovane za
petek, 12. 2. 2021 ob 9.00 in 15.00
soboto, 13. 2. 2021 ob 9.00.

Imajo pa nekatere srednje šole nekoliko drugačne terminske razporeditve, spet druge zahtevajo predhodno prijavo na informativne dneve. Svetujemo, da si učenci že kak dan prej pregledajo dostopne točke in spletne strani, ki jih bodo želeli obiskati ter si naredijo načrt predstavitev, ki jih nameravajo obiskati (morebiti pripravijo tudi kakšna vprašanja).

Po prvih izvedenih predstavitvah se nato v petek, 12. 2. 2021, ob 12.00 ponovno prijavijo v zoom sobo razredničarke, kjer bodo poročali o obiskanih predstavitvah, nadaljnjih načrtih in rešili spletno anketo. Učenci so o poteku dela na omenjeni dan že bili obveščeni na razrednih urah.

Morebitna vprašanja lahko naslovite na svetovalna.sluzba@obdravinji.si.
Šolska svetovalna služba