V skladu z okrožnico MIZŠ (28. 1. 2021), vam posredujemo informacije o izvajanju vzgojno-izobraževalnega dela v osnovnih šolah v tednu od  ponedeljka, 1. 2. do petka,  5. 2. 2021.

V ponedeljek, 1. 2. 2021, bo za učence od 1. do 3. razreda potekalo delo na daljavo.

To pomeni, da učenci ostanejo doma in imajo pouk s svojimi razredničarkami na daljavo.

Vendar je potrebno v skladu z Odlokom vlade RS, izvesti  v ponedeljek, 1. 2. 2021, nujno varstvo za učenke in učence v prvem triletju.

Odlok Vlade RS določa tudi izvedbo nujnega varstva za tiste učence/učenke 1. triletja, katerih oba starša ali eden od staršev, ki je samohranilec, sta zaposlena v sektorjih kritične infrastrukture, določenih v 4. členu Zakona o kritični infrastrukturi (Uradni list RS, št. 75/17), v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja, zavodih s področja socialne varnosti, v Slovenski vojski in Policiji. Zaposlitev se ugotavlja na podlagi potrdila delodajalca.

Starši naprošamo, da potrebo po nujnem varstvu za ponedeljek, 1. 2. 2021, sporočite razredničarki vašega otroka.

Od torka, 2. 2. 2021, dalje pa bo potekalo vzgojno-izobraževalno delo za učence

od 1. do vključno 3. razreda V PROSTORIH ŠOLE.

Za učence od 4. do 9. razreda se tudi v naslednjem tednu nadaljuje pouk na daljavo.

VSE DOBRO VAM ŽELIM.

OSTANITE ZDRAVI IN NE POZABITE NA GIBANJE!

Ravnateljica

Mag. Nevenka Brdnik