»Danes je najboljši dan na svetu.

Jutrišnji bo še boljši.«

R.A.Cambell

Ko bo naš šolski prostor ponovno napolnil  otroški vrvež in smeh, pa bo … NAJ, NAJBOLJŠI!

Spoštovani starši učencev in učenk I. triletja.

Kot ste že bili seznanjeni, se šole pripravljamo na vračanje učencev 1. triletja  (1.– 3. razred) v šolo. Učenci se bodo v šolo vrnili v torek, 26. 1. 2021, o čemer nas je z okrožnico obvestilo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

Kljub temu, da ste nam starši v začetku meseca septembra že posredovali vse potrebne podatke o vključenosti vaših otrok v VIZ dejavnost (JUV, OPB prehrana, šolski prevoz) bi radi preverili, ali ti podatki še držijo, zato vas vljudno prosimo za sodelovanje.

Prosimo vas, da razredničarki svojega otroka sporočite, ali je prišlo po naši septembrski organizaciji VIZ dela  do sprememb ali morebitnih posebnosti.

SPREMEMBE (če so)  ALI POSEBNOSTI OBVEZNO SPOROČITE RAZREDNIČARKI po e-pošti do ponedeljka, 25. 1. 2021 zjutraj.

  • kako bo vaš otrok prihajal v šolo (če bo koristil šolski prevoz, sporočite vstopno oz. izstopno postajo),
  • ali bo potreboval jutranje varstvo (od katere ure dalje),
  • ali bo potreboval podaljšano bivanje (kdaj bo odhajal domov),
  • ali je morebitna sprememba pri šolski prehrani (npr. ne bo imel kosila).

Prav tako vas prosimo, da resno razmislite, ali vaš otrok potrebuje prevoz s šolskim avtobusom, ali res potrebuje jutranje varstvo pred 7.30, ali res nujno potrebuje podaljšano bivanje.

Šola sicer vse te dejavnosti načrtuje v povsem enakem obsegu kot pred pričetkom epidemije, a daljši čas druženja in bivanja v šoli pomeni tudi večjo možnost za morebitni prenos okužbe.

Da se boste tudi sami lažje odločili in organizirali, vam sporočamo nekaj pomembnih informacij.

Glede PREVOZA učencev v šolo/domov sporočamo, da se priporoča, da za varen prihod v šolo in odhod iz nje v čim večji meri poskrbite starši.

Šolski avtobusi bodo vozili po običajnem voznem redu v vse smeri (razen v smeri Dobrnež, Tepanje, Sp. Grušovje).

Šola bo poleg POUKA organizirala tudi JUTRANJE VARSTVO (JV) in PODALJŠANO BIVANJE (PB) kot je bilo pred pričetkom epidemije.

Vse tri oblike je potrebno za učence organizirati tako, da bodo učenci ves čas v svojem oddelku, V MEHURČKU, učenci se ne smejo mešati ali združevati z učenci drugih oddelkov, zato mora šola za vsak oddelek posebej organizirati jutranje varstvo in podaljšano bivanje, četudi bi bil v JV ali PB le en učenec iz oddelka.

Učenci bodo ob 8. 20 začeli s poukom v svojem oddelku v svoji učilnici, prav tako bodo učenci v svojem matičnem razredu vse od jutranjega varstva dalje.

Glede PREHRANE bomo upoštevali, da bo vaš otrok koristil vse obroke prehrane, na katere je bil naročen že pred zaprtjem šole.

Če bo to drugače, razredničarko opomnite sam na spremembo pri prehrani.

Malica bo organizirana v matičnih učilnicah, tako da ne bo prišlo do mešanja učencev.

Podrobna organizacija dela bo objavljena v ponedeljek zjutraj na spletni strani šole. Prav tako pa vam bodo obvestilo o organizaciji VIZ dela poslali razredniki vaših otrok.

Načeloma pa bo VIZ delo potekalo v enakem obsegu, kot pred pričetkom epidemije. 

Spoštovani starši.

Res smo veseli, da se naši učenci in učenke vračajo v naš šolski prostor.
Vsi skupaj se potrudimo, da bo vračanje otrok potekalo čim bolj varno in spodbudno.

Vse dobro in ostanite zdravi!

Hvala  za vašo pomoč in sodelovanje.

Ravnateljica mag. Nevenka Brdnik