»Vse širno morje ne more potopiti ladje,

razen, če pride v njeno notranjost.

Podobno te vsa negativnost tega sveta ne more prizadeti,

razen, če jo spustiš v svojo notranjost.«  (G.Nasu)

Vlada Republike Slovenije je še za sedem dni podaljšala ukrepe za zajezitev in obvladovanje epidemije covid-19.

To pa pomeni, da za vse učence in učenke pouk v tudi v naslednjem tednu poteka na daljavo.

Drage učenke, dragi učenci, spoštovani starši.

V teh razmerah, ko smo vsi skupaj v spletnem učnem okolju, pogrešamo pristni stik drug z drugim, pogrešamo neposredno komunikacijo, skratka, pogrešamo drug drugega. A v tem času je pomembno, da  je naša prva in skupna vrednota naše zdravje, kajti vse izostale stvari bo možno nadomestiti. Ostajajte v varnem zavetju svojega doma, imejte skrb za svoje šolske obveznosti in z rednim šolskim delom razbremenite skrbi svoje starše. Ne pozabite na redno gibanje in na sprostitev. Ohranjajte svojo kondicijo, saj je to najboljša obramba pred prehladom.

Skratka, OSTANITE ZDRAVI IN OPTIMISTIČNI! MISLIMO NA VAS!

INFORMACIJA O VIZ DELU v 2020/21 – šolski koledar in ocenjevanje znanja

Prav tako smo bili z okrožnico MIZŠ  seznanjeni, da se zaradi nemotenega opravljanja vzgojno-izobraževalnega dela spremeni šolski koledar za šolsko leto 2020/2021 in ocenjevanje znanja.

Ministrica je s sklepom, ki velja od 26. 11. 2020 dalje, določila, da se vzgojno-izobraževalno delo izvaja v enem ocenjevalnem obdobju, to je od 1. 9. 2020 do 24. 6. 2021 oz. za učence 9. razreda do 15. 6. 2021.

Prav tako je s sklepom določeno, da se ocenjevanje znanja izvaja pred učenkami/učenci oddelka ali skupine, v času izobraževanja na daljavo pa lahko tudi individualno. Podrobneje je določeno število ocen, ki jih morajo učenci pridobiti pri posameznem predmetu.

Celoten sklep ministrice in okrožnica MIZŠ sta dostopna na spodnji povezavi.

Prilogi:

Ravnateljica Nevenka Brdnik