Na Podružnični šoli Tepanje so učenci v podaljšanem bivanju pričarali jesen.