IZVEDBA 1. RODITELJSKEGA SESTANKA V 2020/21

Spoštovani starši.

Za uspešno delo in napredek naših učencev je pomembno, da šola in starši gradimo kvalitetno mrežo odnosov, katere osnova je odkrita in kakovostna  komunikacija.

Tako bomo 1. roditeljski sestanek v šolskem letu 2020/2021  izvedli v šoli. Roditeljski sestanki bodo potekali v skladu s protokolom za preprečevanje okužb s Covid-19  in upoštevanjem higienskih ukrepov, ki veljajo na šoli in po določenem razporedu.

Vljudno vas naprošamo, da se sestanka udeleži le EDEN izmed staršev in da poskrbite, da na sestanek pridete zdravi, brez znakov prehladnih obolenj.Ob prihodu v šolski prostor poskrbite za razkuževanje rok, v šolskih prostorih pa obvezno imejte zaščitno masko.

Roditeljske sestanke bomo organizirali po določenem razporedu in v več dnevih.

Vsebine 1. roditeljskega sestanka:

1. Informacije o organizaciji dela na šoli v šol. letu 2020/21.

2. Predstavitev dela v oddelku v 2020/21.

3. Izvolitev predstavnika v Svet staršev.

4. Razno.

Spoštovani starši.

Vsekakor si želimo, da se v tem šolskem letu na 1. roditeljskem sestanku srečamo »v živo«. Da bo srečanje varno potekalo za vse udeležence, se bomo vsi skupaj držali preventivnih ukrepov.

V primeru poslabšanja epidemiološke situacije v državi, pa vas bomo o spremembah (prehodu na srečanje na daljavo) pravočasno obvestili.

ČASOVNI IN PROSTORSKI RAZPORED

1. roditeljski sestanek bomo izvedli v času od 15. 9. do 24. 9. 2020, s pričetkom ob 17. uri.

Izvedba sestanka bo potekala v skladu s protokolom za preprečevanje okužb s Covid-19.

Prostor:

  • oddelki od 1. do 5. razreda in 9. razredi  izvedejo roditeljski sestanek v MATIČNIH UČILNICAH.
  • oddelki od 6. do 8. razreda izvedejo roditeljski sestanek v UČILNICAH 205, 206 in 306 -> v učilnicah I. stopnišča.
  • podružnica Tepanje: 1., 2. in 3. razred v matični učilnici, 4. + 5. r razred v telovadnici.

Ravnateljica mag. Nevenka Brdnik