Društvo matematikov, fizikov in astronomov vsako leto podeljuje posebno priznanje najuspešnejšim učencem na področju matematike v državi. Diamantni kenguru prejmejo učenci, ki so v vseh letih osnovnošolskega izobraževanja osvojili bronasto Vegovo priznanje na tekmovanju Mednarodni matematični kenguru.

Med dobitniki tega priznanja je letos tudi en učenec s širšega konjiškega območja, Ulrik Lebeničnik Trstenjak z OŠ Ob Dravinji.

Ulrika zanimajo predvsem naravoslovne vede: kemija, biologija, fizika in geografija, njegov najljubši predmet pa je matematika. Na teh področjih je usvojil tudi največ priznanj na šolskih in državnih tekmovanjih.

Pravi, da ga je za matematiko navdušila mama in je že od malega imel rad števila in računanje. V šoli so učitelji kmalu prepoznali njegovo nadarjenost in ga spodbujali. Zaveda pa se, da bi brez trdne volje do dela in lastnega truda ne bi bilo takih uspehov, na katere je upravičeno ponosen.

Ne glede na dosežke pa je Ulrik preprost in prijazen učenec, ki s svojimi nasveti rad pomaga sošolcem. V prostem času rad kolesari in že 8 let uspešno igra violino.

Svoje izobraževanje bo nadaljeval na Gimnaziji Slovenske Konjice. S svojim znanjem bi rad pomagal ljudem, zato se najbolj nagiba k študiju medicine. Že kot otrok je občudoval svojega osebnega zdravnika dr. Bojana Ribiča.

Ulriku želimo, da ostane vedoželjen, prijazen in uspešen tudi v prihodnje ter uresniči svoj življenjski cilj.