1. UVOD

Spoštovani starši, dragi učenci.

Obveščamo vas, da smo v četrtek, 28. maja, s strani MIZŠ prejeli navodila o organizaciji vzgojno-izobraževalnega dela do konca šolskega leta še za učence od 4. do 8. razreda.

 

V ponedeljek, 1. junija 2020, se v  šolo vračajo učenci 4. in 5. razreda.

V sredo, 3. junija 2020, pa se v šolo vračajo tudi učenci 6., 7. in 8. razreda.

Vzgojno-izobraževalno delo bo potekalo kot pred razglasitvijo pandemije. Pouk v drugem in tretjem triletju bo organiziran v matični učilnici oddelka, učenci učilnic ne menjajo, lahko pa vanje vstopajo različni učitelji (skladno z urnikom pouka in organizacijo dela).

Urnik pouka bo enak, kot je bil pred 16. 3. 2020.

Ker moramo upoštevati priporočila NIJZ in skladno z njimi zagotoviti pogoje za varnost vseh v našem šolskem prostoru, je potrebno dosledno upoštevati vse higienske ukrepe na šoli in delovati samozaščitno.

Prošnja ministrice za šolstvo dr. Simone Kustec je, da se čim manj uporablja šolski prevoz. Zato vas naprošamo,  da tisti, ki imate možnost, otroke pripeljete v šolo sami.

V šolo se lahko vrnejo le zdravi otroci.

Starše naprošamo, da učenci prvi dan ob povratku prinesejo podpisano izjavo staršev pred vstopom v šolo o zdravstvenem stanju otroka.

Pouk naj obiskujejo le zdravi učenci, brez znakov akutne okužbe dihal.

 

2. HIGIENSKI UKREPI NA ŠOLI

Šola je dolžna upoštevati stroge higienske ukrepe in protokole čiščenja  v skladu s priporočili, ki jih je pripravil NIJZ.

2.1 Splošni higienski ukrepi

  • Higiena kašlja.
  • Redno in temeljito umivanje rok z milom in vodo.
  • Razkuževanje rok.
  • Vzdrževanje zadostne medosebne razdalje.
  • Zračenje prostorov

2.2 Infografika in označevanje šolskih prostorov

Šolske prostore so označeni s talnimi oznakami in koridorji za vzdrževanje željene 1,5 do 2 metrske medosebne razdalje. Namen tega ukrepa je zagotoviti čim manj stikov med različnimi skupinami učencev.

2.3 Osebna zaščitna oprema

Priporočilo NIJZ je, da vsi zaposleni in starejši od 12 let v objektu šole nosijo maske; zaposleni ves čas, učenci, starejši od 12 let, pa izven učilnice.

Vsi zaposleni v skladu s priporočili NIJZ v šoli nosijo maske.

 

3. PROTOKOL PRIHODA V ŠOLO IN VSTOPANJA V ŠOLSKI OBJEKT IN ODHODA IZ ŠOLE

V skladu s higienskimi ukrepi vas opozarjamo tudi na spremembe pri prihodu v šolo.

  • Učenci od 4. do 8. razreda v šolo vstopajo pri glavnem vhodu.
  • V šolo vstopajo posamično in poskrbijo, da ohranjajo 1,5 – 2 m medosebno varnostno razdaljo.
  • Ob vstopu v šolo si obvezno razkužijo roke.

 

4. ORGANIZACIJA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA NA ŠOLI

4.1 Varstvo vozačev in podaljšano bivanje

Učenci vozači bodo imeli varstvo vozačev v avli šole in v knjižnici, učenci, ki niso vozači, naj v šolo pridejo v skladu z urnikom in ne prej. Zadrževanje v večjih skupinah ali na igrišču ni dovoljeno.

Podaljšano bivanje bo organizirano kot pred zaprtjem šol. Zaradi prostorskih in kadrovskih težav ter upoštevanja priporočil NIJZ naprošamo starše, da učenci prihajajo v PB, če je to res nujno.

4.2 Način prihajanja v šolo in odhajanja domov

NIJZ priporoča, da učenci prihajajo v šolo predvsem peš, kjer je mogoče. V drugih primerih starši poskrbite za individualni prevoz otrok v šolo, brez združevanja učencev. V primeru, da nimate druge možnosti, in bodo učenci v šolo prihajali s šolskimi avtobusi je potrebno upoštevati higienska priporočila na avtobusu.

Vozni redi šolskih avtobusov so zjutraj po običajnem urniku.

Avtobusni prevoznik opozarja, da si morajo otroci pri vstopu razkužiti roke in  nositi zaščitne maske.

4.3 Šolska prehrana

Šolska prehrana bo organizirana kot običajno, za učence bodo pripravljeni obroki kot pred zaprtjem šole. Pri tem bomo upoštevali priporočila NIJZ.

Odjave in prijave šolske prehrane bodo potekale na ustaljen način.

Jedilniki bodo enostavnejši, malice bodo pripravljene enoporcijsko.

4.4 Organizacija VIZ dela – razdelitev v skupine in učitelji

Pouk bo za učence posameznega razreda potekal ves čas v MATIČNI učilnici.

4.5 Urnik

Pouk bo za vse učence potekal po rednem urniku; učence od 6. do 8. razreda obveščamo, da je naslednji teden URNIK SODI TEDEN.

4.6 Učne vsebine

Učitelji poskrbijo, da 1. šolsko uro ob vrnitvi vse učence seznanijo s protokolom izvajanja pouka  v času epidemije COVID-19 oz. s pravili obnašanja in z gibanjem na šoli.

Nato bo šolsko delo v razredu usmerjeno v preverjanje usvojenega znanja v času izobraževanja na daljavo in ocenjevanja znanja ter zaključevanja ocen.

4.7 Šolske potrebščine in šolska torba

Učenci 4. in 5. razreda

Učenci naj prvi šolski dan v šolo prinesejo vse šolske potrebščine, nato pa jih bodo vse puščali v šoli. Šolskih potrebščin ne bodo odnašali domov.

Poskrbite, da v šolo poleg učnih gradiv prinesejo svoje učne pripomočke: barvice, lepilo, škarje. Izogibati se je treba delitvi opreme in pripomočkov.

Prav tako naj učenci v šolo prinesejo bidon za vodo.

Učenci naj imajo s sabo vsakodnevno tudi topla oblačila, saj se bodo prostori pogosto zračili, veliko pa se bodo tudi zadrževali izven učilnic.

Učenci 6., 7. in 8. razreda

Učenci v šolo prinašajo šolske potrebščine glede na urnik. Šolske torbe obvezno skrbno odložijo pri svoji mizici in jih ne odlagajo drugje po šoli. Vsak dan doma poskrbijo, da vse potrebščine ustrezno razkužijo oz. da jih odlagajo na isto mesto, s čim stika z ostalimi domačimi predmeti

Učenci v šolo prinašajo šolske potrebščine glede na urnik. Šolske torbe obvezno skrbno odložijo pri svoji mizici in jih ne odlagajo drugje po šoli. Vsak dan doma poskrbijo, da vse potrebščine ustrezno razkužijo oz. da jih odlagajo na isto mesto, s čim stika z ostalimi domačimi predmeti.

4.8 Komunikacija šola – starši

Za uspešno sodelovanje je pomembna sprotna in kvalitetna komunikacija med starši in šolo. Starši bodite v rednem stiku z razredniki in učitelji po e- pošti, telefonu ali drugih elektronskih povezavah.

Če mora starš nujno vstopiti v šolsko stavbo, morate uporabiti masko, pri vhodu pa si razkužiti roke.

4.9 Psihološka priprava otroka

Za uspešno vključitev otrok v šolo je pomembno, da se starši z otroki pogovorite o ponovnem odprtju šole in jim predstavite pozitivne vidike. Razložite jim pomembnost upoštevanja higienskih ukrepov in pomen vzdrževanja medosebne varnostne razdalje.

4.10 Zobozdravstvena oskrba

Šolska zobozdravnica dr. Aleksandra Ledl sporoča, da se v šolski ambulanti že izvaja zobozdravstvena oskrba, zato bodite na to pripravljeni. V vsakem primeru boste iz zobne ambulante pred posegom prejeli klic.

 

5. NAGOVOR RAVNATELJICE

Spoštovani starši.

Priporočila NIJZ pravijo, da je potrebno učence in vas, starši, seznaniti z dejstvom, da je ob ponovnem zagonu pouka tveganje za prenos okužbe z virusom SARS-CoV-2 večje. Temu ustrezno skušajte zaščititi svoje morebitne starejše ali imunsko oslabele sorodnike oziroma osebe, ki ste jim blizu – kontakti z njimi naj bodo na zadostni razdalji in z uporabo maske.

 

Dragi učenci od 4. do 8. razreda.

Veseli smo, da se vračate v šolo in da bomo šolsko leto skupaj zaključili v naših šolskih prostorih. Res pa je, da bo potrebno v šoli dosledno upoštevati preventivne ukrepe. Na spremenjeni šolski red se boste morali hitro navaditi.

Prepričana sem, da nam bo skupaj uspelo in da bomo to šolsko leto vsi skupaj zaključili ZDRAVI IN ZADOVOLJNI.

 

NA SVIDENJE V ŠOLI!

 

Prilogi:

IZJAVA STARŠEV PRED VSTOPOM V ŠOLO – OŠ OB DRAVINJI

Higienska priporočila za osnovnešole

 

Ravnateljica  mag. Nevenka Brdnik