1. UVOD

Spoštovani starši, dragi učenci.

 

V ponedeljek, 25. maja 2020, se po desetih tedna izobraževanja na daljavo, v šolo vračajo učenci 9. razreda in občasno učenci od 4. do 8. razreda z učnimi težavami glede na urnik učne pomoči.

Starši ste razrednikom s prijavnico napovedali povratek in jim posredovali podpisano izjavo staršev pred vstopom otroka v šolo, ki je pogoj za ponovno vključitev učencev v šolski prostor. Veseli smo dejstva, da se v šolo vrača večina učencev devetošolcev.

Šola je dolžna zagotoviti varno učno okolje za vse učence, zato vas opozarjamo, da brez podpisane izjave staršev otroka v šolo ne bomo sprejeli.

Pouk naj obiskujejo le zdravi učenci, brez znakov akutne okužbe dihal.

 

Pojav koronavirusa je v naša življenja prinesel veliko sprememb in prilagoditev in posledično bo učence v ponedeljek pričakal tudi spremenjen šolski prostor in šolski vsakdan. Namen današnjega obvestila je zlasti ta, da se z učenci o spremenjenem šolskem vsakdanu pogovorite in jih na povratek v šolo pripravite.

Vsi skupaj si želimo, da se bodo učenci prihoda v šolo veselili in ne bodo doživljali stisk in tesnobe.

 

2. HIGIENSKI UKREPI NA ŠOLI

Glede na še vedno trajajoče posebne razmere je šola dolžna upoštevati stroge higienske ukrepe in protokole čiščenja  v skladu s priporočili, ki jih je pripravil NIJZ.

2.1 Splošni higienski ukrepi

Že po povratku z zimskih počitnic, ko se je koronavirusna bolezen pojavila v sosednji Italiji, smo učence seznanili s splošnimi higienskimi ukrepi, šolo opremili z razkuževalniki in infografiko z ukrepi NIJZ.

Ob sedanji vrnitvi v šolo bomo z učenci temeljito obnovili poznavanje higienskih ukrepov:

 • Higiena kašlja.
 • Redno in temeljito umivanje rok z milom in vodo.
 • Razkuževanje rok.
 • Vzdrževanje zadostne medosebne razdalje.
 • Zračenje prostorov.

 

2.2 Infografika in označevanje šolskih prostorov

V predprostoru je urejena info točka, po šoli in v učilnicah imamo nameščene infografike higienskih ukrepov.

Šolske prostore smo označili s talnimi oznakami in koridorji za vzdrževanje željene 1,5 do 2 metrske medosebne razdalje. Namen tega ukrepa je zagotoviti čim manj stikov med različnimi skupinami učencev.

 

2.3 Osebna zaščitna oprema

Vsi zaposleni in starejši od 12 let v objektu šole nosijo maske; zaposleni ves čas, devetošolci in učenci z učnimi težavami, starejši od 12 let, pa izven učilnice učne skupine oz. učilnice za učno pomoč.

Učenci pridejo v šolo z masko, nato bodo učenci maske po potrebi dobili v šoli.

Vsi zaposleni v skladu s priporočili NIJZ v šoli nosijo maske.

 

3. PROTOKOL PRIHODA V ŠOLO IN VSTOPANJA V ŠOLSKI OBJEKT IN ODHODA IZ ŠOLE

 

V skladu s higienskimi ukrepi vas opozarjamo tudi na spremembe pri prihodu v šolo.

 • Glavni vhod v šolo bo zaklenjen.
 • Učenci 9. razreda in učenci od 4. do 9. razreda bodo ob prihodu pred šolo na ploščadi počakali na ustrezni 1,5-2 m medosebni varnostni razdalji. Nato boste POSAMIČNO vstopali v šolo.
 • Učenci od 4. do 8. razreda bodo v šolo prihajali glede na urnik učne pomoči.
 • V času prihodov učencev v šolo bo pri vhodu dežurni učitelj, ki bo poskrbel, da boste učenci v šolo vstopali posamično. Učenca bo sprejel in ga usmeril h garderobi.
 • Devetošolci in učenci z učnimi težavami od 4. do 8. razreda se bodo ob prihodu v šolo v garderobi preobuli in šli v učilnico učne skupine v severnem delu šole, kjer bodo počakali na začetek pouka. Učitelj, ki uči 1. šolsko uro oz. nudi učno pomoč, jih bo sprejel v učilnici oz. na hodniku in bo skrbel za upoštevanje varnostnih ukrepov.
 • Na urnikih bodo imeli učenci označene tudi učilnice.

 

4. ORGANIZACIJA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA NA ŠOLI

 

4.1 Jutranje varstvo in podaljšano bivanje

Na šoli bomo izvajali jutranje varstvo (od 5.30) in podaljšano bivanje (do 16.15) za učence I. triletja.

4.2 Način prihajanja v šolo in odhajanja domov

NIJZ priporoča, da učenci prihajajo v šolo predvsem peš, kjer je mogoče. V drugih primerih starši poskrbite za individualni prevoz otrok v šolo, brez združevanja učencev. V primeru, da nimate druge možnosti, in bodo učenci v šolo prihajali s šolskimi avtobusi je potrebno upoštevati higienska priporočila na avtobusu. Avtobusni prevoznik opozarja, da si morajo otroci pri vstopu razkužiti roke in sesti na označena mesta ter nositi zaščitne maske.

Vozni redi šolskih avtobusov so zjutraj po običajnem urniku.

Popoldan je odvoz učencev v smeri Tepanja ob 13.50.

Odvozi učencev v smeri Bezina, Brdo, Škalce, Vešenik se pričnejo ob 13.20 in potekajo krožno do odhoda vseh učencev.

4.3 Šolska prehrana

Šolska prehrana bo organizirana kot običajno, za učence bodo pripravljeni obroki kot pred zaprtjem šole. Pri tem bomo upoštevali priporočila NIJZ.

Odjave in prijave šolske prehrane bodo potekale na ustaljen način.

Jedilniki bodo enostavnejši, malice bodo pripravljene enoporcijsko.

4.4 Organizacija VIZ dela – razdelitev v skupine in učitelji

Pouk v 9. razredih bo potekal glede na učne skupine pri matematiki, angleščini in slovenščini (3 skupine po 15 učencev).

 

9. RAZRED UČILNICA
A skupina 313
B skupina 312
C skupina 311

 

Oblikovane pa so tudi učne skupine za prijavljene učence z učnimi težavami od 4. do 8. razreda.

Pouk bo za učence posamezne učne skupine ves čas potekal v ISTI učilnici.

 

RAZRED

UČNA POMOČ ORGANIZIRANA na dni

(25. 5. – 29. 5. 2020)

UČILNICA
4. razred četrtek 308
5. razred četrtek 307
6. razred ponedeljek, torek, sreda, petek 307
7. razred ponedeljek, torek, sreda 308
8. razred sreda, četrtek 309

 

4.5 Urnik

Urnik devetošolcev je v skladu s priporočili MIZŠ in NIJZ oblikovan tako, da omogoča izvedbo več ur istega predmeta na dan. Urnike bosta učencem poslala razrednika.

Učenci z učnimi težavami od 4. do 8. razreda prihajajo in odhajajo iz šole glede na urnik učne pomoči. Urnike bodo učencem poslali razredniki.

4.6 Učne vsebine

Učitelji poskrbijo, da 1. šolsko uro ob vrnitvi vse učence seznanijo s protokolom izvajanja pouka  v času epidemije COVID-19 oz. s pravili obnašanja in z gibanjem na šoli.

Nato bo šolsko delo v razredu usmerjeno v preverjanje usvojenega znanja v času izobraževanja na daljavo in ocenjevanja znanja ter zaključevanja ocen.

4.7 Šolske potrebščine in šolska torba

Devetošolci in učenci z učnimi težavami v šolo prinašajo šolske potrebščine glede na urnik. Šolske torbe obvezno skrbno odložijo pri svoji mizici in jih ne odlagajo drugje po šoli. Vsak dan doma poskrbijo, da vse potrebščine ustrezno razkužijo oz. da jih odlagajo na isto mesto, s čim stika z ostalimi domačimi predmeti.

4.8 Komunikacija šola – starši

Za uspešno sodelovanje je pomembna sprotna in kvalitetna komunikacija med starši in šolo. Starši bodite v rednem stiku z razredniki in učitelji po e- pošti, telefonu ali drugih elektronskih povezavah.

Če mora starš nujno vstopiti v šolsko stavbo, morate uporabiti masko, pri vhodu pa si razkužiti roke.

4.9 Psihološka priprava otroka

Za uspešno vključitev otrok v šolo je pomembno, da se starši z otroki pogovorite o ponovnem odprtju šole in jim predstavite pozitivne vidike. Razložite jim pomembnost upoštevanja higienskih ukrepov in pomen vzdrževanja medosebne varnostne razdalje.

4.10 Zobozdravstvena oskrba

Šolska zobozdravnica dr. Aleksandra Ledl sporoča, da se v šolski ambulanti že izvaja zobozdravstvena oskrba, zato bodite na to pripravljeni. V vsakem primeru boste iz zobne ambulante pred posegom prejeli klic.

 

Dragi moji devetošolci in učenci, ki imate učne težave.

 

V ponedeljek, 25. maja, vas bomo na šoli pričakali v spremenjenem šolskem prostoru, s spremenjenimi navadami. V šoli je potrebno dosledno upoštevati pravila higienskega režima v času epidemije COVID-19 in se samozaščitno obnašati.

Želimo si, da se v šolo vračate zdravi in da vsi skupaj to šolsko leto tudi zdravi zaključimo.

Devetošolcem želimo, da bodo uspešno in v skladu s svojimi zmožnostmi in željami, izpolnili svoje šolske obveznosti. Želimo pa jim tudi, da bodo pred  zaključkom devetletnega šolanja imeli še vendarle dovolj priložnosti za druženje z svojimi prijatelji v živo.

Učencem, ki se v šolo vračajo z namenom učne pomoči, pa sporočamo, da  bodo naše pomoči deležni. Pričakujemo pa, da se bodo tudi sami potrudili po svojih najboljših močeh.

Drage učenke in učenci. Z veseljem vas pričakujemo in vam želimo toplo dobrodošlico v šoli v ponedeljek, 25. maja.

MLADOST SE VRAČA V NAŠI ŠOLSKI PROSTOR!

 

Prilogi:

– Priporočila za prehod iz izobraževanja na daljavo v izobraževanje na šoli za učence 9. razreda in za učence z učnimi težavami 2. in 3. VIO v OŠ

– Higienska priporočila za izvajanje pouka v OŠ – NIJZ

Ravnateljica  mag. Nevenka Brdnik