Učence 9. razredov obveščamo, da smo s strani MIZŠ prejeli obvestilo glede rokovnika za prijavo in vpis v srednje šole.

Srednje šole, ki še niso izvedle preizkusov nadarjenosti, ki so vpisni pogoj za vpis v nekatere srednješolske izobraževalne programe, ali razgovor s kandidati, ki bi se želeli prijaviti v športne oddelke, bodo te aktivnosti izvedle po izteku ukrepa začasnega prenehanja vzgojno-izobraževalne dejavnosti. Posledično bo prestavljen tudi rok za prijavo za vpis v srednje šole in dijaške domove. O natančnih datumih oz. novih rokih vas bomo obvestili, ko bodo le-ti obavljeni s strani MIZŠ.

Učenci, ki imate Prijavo za vpis še doma, jo prinesite v šolo, ko bo vzgojno-izobraževalni zavod ponovno odprt.

Šolska svetovalna služba