Spoštovani starši in učenci.

Kot ste že seznanjeni, bo v prihodnjih tednih, od ponedeljka, 16. 3. 2020 dalje, za učence OŠ Ob Dravinji in podružnice Tepanje potekalo izobraževanje na daljavo v informacijski učilnici (v nadaljevanju i-učilnica) OŠ Ob Dravinji.

 Na spletni strani šole Ob Dravinji smo pripravili in aktivirali spletne učilnice za vse razrede na matični šoli in na podružnici Tepanje.

Učenci boste lahko dostopali do i-učilnice svojega razreda preko računalnika, tablice ali telefona. Prepričani smo, da bo na tak način dostop omogočen vsem (verjamemo, da imate v vsaki družini vsaj eden telefon, če nimate računalnika).

Učitelji bodo redno dodajali gradivo v i-učilnico (vsak dan do 18. ure za en dan naprej).

Na tem mestu še enkrat opozarjamo vse učence, da za vas prihajajoča dva tedna NISO počitnice – učenci morate poskrbeti, da boste učne vsebine predelali doma.  Učitelji bodo poskrbeli, da učne vsebine pri posameznem predmetu ne bodo preobširne. Učenci pa poskrbite, da boste naloge sproti opravljali.

V primeru, da boste imeli težave bodisi z dostopom ali z razumevanjem nalog, se preko e-pošte obrnite na učitelje. E-naslove vseh učiteljev najdete prav tako na spletni strani šole (http://osobdravinji.splet.arnes.si/?page_id=163).

Vas, starše, naprošamo, da boste tekom dneva učence spodbudili k opravljanju dela za šolo.

Še enkrat pa vas vse skupaj pozivamo, da v teh izrednih razmerah skrbno upoštevate vsa navodila s strani Vlade RS. Osnovni namen začasne ustavitve šolanja je pravzaprav preprečevanje druženja in intenzivnih stikov ter posledično preprečevanja okužb.

Verjamem, da bomo v prihodnjih tednih z delom v i-učilnici našim učencem uspeli zagotoviti osnovne možnosti za usvajanje znanja in vzdrževanje »šolske kondicije«.

V prvi vrsti je daleč najbolj pomembno zdravje naših otrok, zdravje nas vseh.

Delujmo vsi skupaj sodelovalno, bodimo dobronamerni in pazimo nase in na druge.

Učenci najdete VIDEO NAVODILA ZA VSTOP V E-UČILNICO NA SPODNJI POVEZAVI:

 V primeru težav pomagajte drug drugemu z informacijami preko družabnih omrežij; v tem primeru nam bo tehnologija še kako v pomoč.

 Pa ne pozabite, spletna stran šole Ob Dravinji bo naša skupna točka komunikacije, zato jo spremljajte.

Vse dobro vam želim in vas lepo pozdravljam.

www.i-ucilnica.si

Ravnateljica, Nevenka Brdnik

* Ko zaženete video, si ga lahko spodaj desno razširite na celozaslonski (fullscreen) način.