Spoštovani starši!

Tekom popoldneva je bila šolam posredovana okrožnica s strani MIZŠ, v kateri so bila šolam dana okvirna navodila za delovanje v času zaprtja šol, s pričetkom 16. 3. 2020.
Obveščamo vas, da smo pričeli s pripravami za izvedbo izobraževalnega dela na daljavo.
Na spletni strani šole bomo pripravili in aktivirali spletne učilnice za vse razrede na matični šoli in na podružnici Tepanje.
Jutri dopoldan se bomo v okviru učiteljskega zbora dogovorili o načinu delovanja spletnih učilnic in o obsegu VIZ dejavnosti v času trajanja izrednih razmer.

Naprošamo vas, da redno spremljate obvestila na spletni strani šole, saj bo ta način komunikacije vsem nam v  naslednjih tednih zagotavljal poenoteno delovanje.
V vsakem primeru si želimo, da boste skupaj s svojimi otroci tudi doma dosledno in odgovorno skrbeli za preventivne ukrepe in da boste delovali samozaščitno.
Učenci in učenke naj se zadržujejo doma in se ne družijo v večjih skupinah.
Želimo pa, da v zavetju svojega doma ne pozabijo na pomen gibanja na svežem zraku.

O našem nadaljnjem ukrepanju vas bomo obveščali jutri.
Vsekakor bomo delovali v skladu z navodili s strani MIZŠ in NIJZ.

Še enkrat pa nagovarjamo vse starše, ki imate za jutri zagotovljeno varstvo, da otroke pustite doma.

Za sodelovanje se vam zahvaljujemo, želimo vam obilo pozitivne energije in predvsem obilo zdravja v tem negotovem času.

Ravnateljica Nevenka Brdnik