V četrtek, 20. februarja, smo se predstavniki osmih in devetih razredov udeležili 30. otroškega medobčinskega parlamenta z naslovom Moja poklicna prihodnost, ki je potekal v Centru Noordung v Vitanju. Sestali smo se s predstavniki iz osnovnih šol Loče, Zreče, Pod goro in Vitanje. Razdeljeni smo bili v skupine, v katerih smo se skupaj pogovarjali o letošnji temi. Tako smo predstavili več različnih mnenj, ki so nas usmerila v nadaljnje raziskovanje poklicnih poti. Med njimi so bila: dejavniki, ki bodo vplivali na izbiro srednje šole in poklica, kateri so poklici prihodnosti, je boljši poklic, ki nas veseli, ali poklic z dobro plačo? Na koncu je vsaka skupina predstavila svojo temo in izmenjala mnenja. Prišli smo do sklepov, da se bosta poleg robotike in računalništva razvili tudi medicina in farmacija, kar bo pripeljalo do staranja prebivalstva in večih delovnih mest v domovih za starejše ali možnosti zaposlitve negovalcev. Na delovnih mestih bo več stresa in depresije, zato se bo razvijala psihologija, pričakujemo pa tudi spremembe v politiki. Nekateri poklici bodo izumrli, a se bodo pojavili tudi novi, ki jih še ne poznamo. Pri izbiri poklica se moramo zavedati lastnih zmožnosti in pričakovanj, vedeti pa moramo, da nam bo izobrazba omogočila zaposlitev, glede na to, kateri poklici bodo napredovali in kateri ne.

Predstavniki posameznih šol se bodo konec meseca marca udeležili tudi regijskega otroškega parlamenta.

 

Lena Pekošak, 9. b