Pozimi, ko našo pokrajino prekriva sneg, je prav, da ne pozabimo na ptice, za katere je zima še posebej težko obdobje za preživetje. Če pa jim nastavimo v ptičjo hišico nekaj hrane, slednje ne bodo lačne, mi pa jih bomo lahko zadovoljno opazovali.

V ta namen župan Slov. Konjic, Darko Ratajc, vsem javnim zavodom (šolam in vrtcem) v naši občini razdeljuje ptičje hišice, ki so jih izdelali v Varstveno-delovnem centru Sonček v Slovenskih Konjicah. Slednji v našem mestu sicer deluje kot enota regijskega zavoda VDC Šentjur, njegovi varovanci pa se, ob pomoči strokovnih delavcev, s svojim delom skušajo čim bolje umestiti v okolje, v katerem se nahajajo.

Tudi naša šola je prejela dve takšni hišici, zato smo županu in vsem, ki so pomagali pri izdelavi le-teh, še posebej hvaležni. Najbolj veseli pa so hišic zagotovo učenci 1. triletja, ki bodo tako celo zimo opazovali ptice, ki se bodo v naših ptičjih hišicah veselile pojedine.

Ulrik Lebeničnik Trstenjak