Tudi to šolsko leto so učenci naše šole sodelovali na festivalu lepopisja, ki mlade spodbuja k razmišljanju o tem, da bo pisava zmeraj ostala ogledalo človeka. Tema letošnjega, 15. festivala lepopisja Žičke kartuzije, je bila: Kartuzijani so znali pisati na roke, kaj pa mi?
Naši učenci so razmišljali o pisavi nekoč in danes, o procesu opismenjevanja, o pomenu lastne pisave ter vrednotah lepopisja. Ustvarili so mnogo zanimivih literarno-likovnih prispevkov, ki so od njih zahtevali veliko časa in truda. Strokovna komisija pa je izmed vseh prispelih del nekatera tudi nagradila. Z veseljem sporočamo, da so med njimi tudi dela učencev naše šole in podružnice Tepanje.
1. triletje: 3. mesto: POŠ Tepanje – Mia Detiček, 2. razred
2. triletje: 2. mesto: POŠ Tepanje- Tim Vezjak, 5. razred
                3. mesto: OŠ OB Dravinji – Janž Pučnik, 6. a razred
3. triletje: 1. mesto: OŠ OB Dravinji – Julija Dovečar Bremšak, 7. a
Avtorji nagrajenih del so bili v petek, 4. 10. 2019, skupaj z mentorji povabljeni na slavnostno podelitev nagrad in odprtje razstave vseh prispelih izdelkov. Prireditev se je odvijala v protokolarnem prostoru Žičke kartuzije. Pod kartuzijanskimi oboki pa so potekale tudi zanimive delavnice, pogostitev z zelišči in zeliščarski kotiček. Vsem nagrajencem in njihovim mentorjem za dosežen uspeh iskreno čestitamo.